Npvision Group har implementerat ett ledningssystem för informationssäkerhet (Information Security Management System, ISMS) – baserat på relevanta kontroller från ISO 27001.

På Npvision Group A/S tar vi IT-säkerhet på största allvar.
Vi anförtros kundernas data på den utrustning vi hämtar och behandlar, och det ställer stora krav på ömsesidigt förtroende och i synnerhet efterlevnad av GDPR.

Inget företag är det andra likt, och en komplett ISO 27001-certifiering innehåller ämnen som alla är relevanta för ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS).

Kontroller konstrueras individuellt för att hantera det konkreta företagets säkerhetsbehov. Npvision Group har implementerat ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) som baseras på relevanta kontroller från ISO 27001.

Npvision Groups Plan-Do-Check-Act-styrningsredskap

För att säkerställa att de interna säkerhetskraven följs gör Npvision Group A/S regelbundna internkontroller som årligen granskas av en extern advokatbyrå.

Dokument som bland annat ingår är:

Policy för
radering av data

Rutiner för kontroll av transportörer och samarbetspartner

Rutiner för IT-säkerhet och områdesskydd

Riskbedömning för Npvision Group A/S

Kontroller

Våra märken

Vi samarbetar med HP Vi samarbetar med IBM Vi samarbetar med Dell Vi samarbetar med Lenovo Vi samarbetar med Adobe Vi samarbetar med Microsoft Vi samarbetar med Cisco Vi samarbetar med APC Vi samarbetar med Apple Vi samarbetar med EMC Vi samarbetar med Hitachi