Hållbarhet är en grundpelare hos Npvision Group A/S och vi arbetar varje dag hårt för att ta hand om miljön. Exempel på initiativ som vi har genomfört:

BELYSNING

2019 installerade vi LED-belysning i alla våra lokaler istället för de ursprungliga lamporna med konventionella ljuskällor.

Det var en bra investering, både ekonomiskt men även när det gäller energiförbrukningen.

EMBALLAGE

Som en del av det hållbara tankesättet sker emballeringen av de varor som skickas ut från lagret nästan uteslutande av återvunnet material.

Vi återvinner kartonger och emballageutfyllnad, och vi använder EU-pallar som kan användas om och om igen.

LOGISTIKPARTNER

Vi har valt externa logistikpartner så att varje lastbil utnyttjas fullt ut i förhållande till lastkapacitet och minsta avstånd mellan uppsamlingspunkterna.

I kundfall där särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas i förhållande till säkerheten säkerställer vi direkt transport, med minsta möjliga påverkan på miljön.

TRANSPORT

Vi är noggranna med att boka det transportmedel som ger minst föroreningar.

Vi samordnar också personalens dagliga transporter till och från arbetet så att de anställda kan planera eventuella kundrelaterade uppgifter som inte kräver lastbilar.

Vi använder också dagligen lokala cykelbud.


ISO 14001

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 utgår från företaget, dess rutiner och aktiviteter och fördelar här ansvar och kompetens samt beskriver miljöuppgifter i vardagen.

ISO 14001 innehåller krav för de enskilda element i miljöledningssystemet som måste uppfyllas för att man ska få en certifiering.

All utrustning som vi samlar in från våra kunder försöker vi att sälja så att produkten kan användas igen i sin ursprungliga form. Livstidsförlängningen för den enskilda produkten skapar bästa möjliga resultat för miljön.

Det är dock inte alla produkter som kan användas på nytt, och här garanterar Npvision Group A/S att utrustningen återanvänds optimalt i förhållande till utvinning av råvaror eller reservdelar.

Npvision och ISO 14001

Utrustning som samlas in och hanteras av Npvision Group A/S hanteras och utvärderas med utgångspunkten att 98 % av den totala mängden ska utnyttjas och återbrukas, och utrustning utan återförsäljningsvärde ska hanteras i enlighet med ISO 14001.


FN:s globala mål

Ansvarsfull konsumtion och produktion är FN:s tolfte globala mål.

Målet är …
Före år 2030 ska vi ha minskat mängden avfall genom förebyggande, minskning, återanvändning och återvinning.

Enligt en FN-rapport från 2017 förväntas mängden elektronikskrot växa till 52,2 miljoner ton globalt 2021.

80 % av koldioxidutsläppen sker i produktionen
Miljön vinner också på att vi slänger färre IT-produkter. Särskilt eftersom 80 % av CO2-utsläppen från en dator sker under själva produktionen. Genom att förlänga dess livslängd minimeras CO2-avtrycket avsevärt.

Då det i dag är endast cirka 20 procent som återvinns är det som kallas ”e-waste” det snabbast växande avfallsproblemet i världen.

De senaste siffrorna visar att endast 50 procent av allt elektronikavfall i Danmark samlas in och återvinns.

Företagen tar ofta lång tid på sig när det gäller att göra sig av med sina använda IT-relaterade produkter. Utrustningen glider genom hierarkin i företagen och hamnar på lagren, och om inte praktikanten vill utnyttja utrustningen är loppet kört. Det är därför ingen utöver skrothandlarna som har glädje av utrustningen.

Npvision Group A/S vill gärna få företagen att förstå att de kan sälja utrustningen vidare innan den är helt uppsliten eller bortglömd och på detta sätt kan den få nya användare och därmed ett nytt liv.

Våra märken

Vi samarbetar med HP Vi samarbetar med IBM Vi samarbetar med Dell Vi samarbetar med Lenovo Vi samarbetar med Adobe Vi samarbetar med Microsoft Vi samarbetar med Cisco Vi samarbetar med APC Vi samarbetar med Apple Vi samarbetar med EMC Vi samarbetar med Hitachi